Anunturi > Constructii/Amenajari/Mobilier > Studiu Geotehnic verificat la cerinta Af

Studiu Geotehnic verificat la cerinta Af

Studii Geotehnice pentru Drumuri, Poduri si lucrari de arta, Cai Ferate, Constructii civile si industriale
Efectuarea forajelor in 5 zile dupa semnarea contractului/lansarea comenzilor.
Intocmim Studiul Geotehnic conform cerintelor legale (Legea 10/1995 - Calitatea in Constructii si Normativul NP074-2007 - Intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice, SR EN 1997-1:2006 EUROCOD7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale, SR EN 1997-1/NB/2007 Anexa nationala la SR EN 1997-1/2006, SR EN 1997-2:2008 EUROCOD7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea terenului si ├?┬«ncercari).
Asiguram verificator de proiect autorizat domeniul Af.
Redactarea si eliberarea Rapoartelor de incercari in 15 zile dupa executia forajelor si prelevarea probelor.
Laboratorul EURO QUALITY TEST Bucuresti, este autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii ca Laborator de incercari grad II - profilul GTF - Geotehnica si teren de fundare
Pret: 0
Tip: Servicii
Data adaugarii: 2013-03-18 14:22:09
  Mai multe anunturi EURO QUALITY TEST SRL
  Despre vanzator
Judetul: Bucuresti
▪ Firma are 11 anunturi
▪ Firma are 28 produse
Offline
  Tags Studiu Geotehnic verificat la cerinta Af: studii geotehnice, studiu geo, studii geo, laborator geotehnic