Produse > Servicii/Consultanta > Altele > Servicii protectia mucii (SSM)

Servicii protectia mucii (SSM)

Servicii protectia mucii (SSM)
1 RON
Judetul: Ilfov
Contact: Dobrescu
Produs oferit de: DOBEXPERT SRL
Produse pe site: 3 produse
Contact

Conform Legii 319/2006 și HG 1425/2006 fiecare societate publică sau privată are obligația de a asigura sănătatea și securitatea ├?┬«n muncă a angajaților săi. Nerespectarea acestora duce la amenzi contravenționale ├?┬«ntre 2500 ├ó?? 10000 RON și/sau ├?┬«ntocmire dosar penal.
Aveți nevoie de DOBEXPERT pentru a vă furniza, la prețuri corecte, urmatoarele servicii ├?┬«n domeniul SSM:
Evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
├??ntocmirea planurile de prevenire şi protecţie necesare;
Consilierea societății pentru a obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii ├?┬«n munca, ├?┬«nainte de ├?┬«nceperea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
Stabilirea pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin ├?┬«n domeniul securităţii şi sănătăţii ├?┬«n munca, corespunzător funcţiilor exercitate;
Elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate ├?┬«n munca, ţin├?┬ónd seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de munca aflate ├?┬«n responsabilitatea lor;
Elaborarea de tematici de instruire, teste de specialitate și alte documente specifice;
Achiziționarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea ├?┬«n munca;
Informarea fiecărei persoane, anterior angajării ├?┬«n munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
Efectuarea ├ó??├ó??Instructajului introductiv general├ó?┬Ł pentru lucrătorii nou angajați;
Instruirea conducătorului locului de muncă asupra obligațiilor pe linie de sănătate și securitate ├?┬«n muncă;
Colaborăm cu serviciul extern de Medicina Muncii pentru realizarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic;
Ținerea ├?┬«n evidență a zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e) din H.G. 1425/2006;
Prezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă ├?┬«n timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
Propunerea achiziționării echipamentelor individuale de protecţie;
Cercetarea și va ├?┬«ntocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă.
Vă vom reprezenta și consilia ├?┬«n cazul controalelor efectuate de instituțiile statului. - Servicii protectia mucii (SSM)

alin  |  exemplu de un plan de securitate si protectia  |  

protectia muncii  evaluare  riscuri